Quick link to menu (Bottom of page)

Java Who? Template created by www.r7designer.com

Planten van de Grachtengordel Groningen

De rotstuin van Groningen ligt aan de Diepenring

Uit Nieuwsblad van het Noorden, 3 maart 2000 :

De rotstuin van de stad ligt aan de diepenring

In a nothern newspaper called 'Nieuwsblad van het Noorden' an article appeared about the wall vegetation of the city of Groningen. It describes the typical vegation of a plants present in the inner city. Especially flowers like Gele muurbloem (Pseudofumaria lutea) and Tongvaren (Asplenium scolopendrium) and the mediterreanean Vijg (Ficus carica) were special. The special urban flora was observed by eight members of the FLORON society. FLORON is a society with a few hunderd members who are collecting information about the distibution of wildlife flowers in the Netherlands. These active botanists hope that the vegetation growing on the ancient walls (especially in the city canals) will be protected. To stimulate the protection of this special flora these volunteers wrote an report about the urban wall vegetation. Later a report about the richnessof the flora of Groningen will be written.

De gele helmbloem op een stuk basaltkade tegenover het Groninger museum, een vijgenboom op de kade muur aan de Noorderhaven en de in Nederland bedreigde tripmadam en muurpeper aan de Spilsluizen. De rotstuin van de stad begint al bij de geparkeerde auto, niet erg in het oogspringend, behalve dan voor een groepje natuurliefhebbers. Gewapend met pen en papier brachten zij het wilde plantenbestand van de diepenring in kaart en al speurend kwamen zij tot de conclusie dat het aantal soorten dan misschien wat mager is in vergelijking met andere steden, maar de vijgenboom is wel mooi de noordelijkste van ons land.

Van onze verslaggeefster Ansje Monkhorst

In the Noorderhave the mediterranean Fig (Ficus carica) is present. It is the most nothern place known in Holland where a Fig can be found. Probably it's shelterd place is due to its high altitude . As you can see the warmth can easily stay between the large boat and  the wall. This picture is made during OOG TV television takes. I am also present. Do you see the tall boy ashore with green blue jack ? That's me.

Links

Groningen – Twee floristen (Roland Jalving en Jaap Tonckens) namen in 1996 een kijkje langs de kaden van de diepenring rond het oude stadscentrum. Met hun waarnemingen van onder meer de steenbreekvaren en tongvaren keerden ze enthousiast terug bij hun clubgenoten van FLORON, een groep vrijwilligers die regelmatig op pad gaat om de Nederlandse flora te inventariseren : De waarnemingen worden gedaan per This is an overview the Noorderhaven. This place contained 
 a special urbane flora. For example ferns (Asplenium scolopendrium,
  Asplenium ruta-muraria, Cymbalria muralis, Asplenieum trichomanes) 
  and Ficus carica can be found here. This place will be protected by
   the community of Groningen.kilometer. Nederland is daartoe verdeeld in 40.000 vakken van een vierkante kilometer. De gegevens zijn belangrijk voor het beheer en de bescherming van de flora. Gemeenten kunnen hun voordeel hiermee doen bij het groenbeheer. Dat was ook een van de aanleidingen om de inventarisatie van de diepenring te doen, want dat was nog nooit gebeurd, aldus een van de vrijwillgers, Edwin Dijkhuis uit Groningen. "Wanneer je als gemeente niet weet wat waar staat, kun je het ook niet beschermen. Dan loop je al gauw het risico dat de hogedrukspuit, die de kademuur moet schoonmaken, de behoorlijk zeldzame steenbreekvaren voorgoed laat verdwijnen. Dus speurde een groepje van 8 vrijwilligers de kademuren af. "Een inspannende bezigheid, want je weet nooit wat je tegenkomt", aldus Roel Douwes, een van de andere vrijwilligers.

Drie keer liepen ze de grachten van Groningen af. Niet zo’n enorme klus in hun ogen, gewend als ze zijn aan het buitengebied. Sommige delen werden vanuit een bootje in kaart gebracht, maar dat waren voornamelijk mossen, die moeilijker zichtbaar zijn dan bijvoorbeeld het wit vetkruid of het mannetjes varen. De inventarisatie kon vanaf de kademuur gedaan worden. Daarvoor hoefden ze niet eens door de knieeen. "Aanvankelijk begonnen we behoorlijk sceptisch met ons onderzoek, maar uiteindelijk hebben we toch nog 60 wilde plantensoorten gevonden. Dat is minder dan in Utrecht en Amsterdam, waar al eerder dergelijke onderzoeken werden gedaan. Maar Groningen heeft nu Muurvaren is very common in the Notherharbour. Especially at the west site a large community of these ferns can be found. Because Asplenium ruta-muraria is not very depending on moisture it has been found in Groningen also on solitude walls which are not close to the water. The Noorderhaven was in the 19th century the largest coaster harbour of Holland.eenmaal minder grachten en is bovendien kouder, aldus de onderzoekers.

 

 

 

De meeste vegetatie werd gevonden op de oudste stukken muur, zoals de Noorderhaven en de Spilsluizen. De specie die hier is gebruikt is ruwer en poreuzer dan het latere en hardere Portlandcement en biedt aldus een betere vestigingplek voor wilde planten.

 

 

Een lastige bijeenkomstigheid voor de onderzoekers vormden de woonbootbewoners. Die dragen de muurvegetatie een warm hart toe. Een enkele enthousiasteling legde zelfs een prive rotstuin aan op de kade muur. " Dat maakt het voor ons wel moeilijk om de ‘wilde’ stadsflora en de tuinflora uit elkaar te houden. Asplenium scolpendrium is well known as growing on the ground. 
Due to the acid rain the ground is less calcacerous as in the ancient years. The walls instead, still to contain a lot of cement with an amount of alkine which Asplenium likes.

 

 Menu:


Take me back to the top.